Περιστατικά

Τα παρακάτω δείγματα περιστατικών αποτελούν συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αισθητικής βελτίωσης του χαμόγελου.

ΠΡΙΝ                                                        ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                    ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                     ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                       ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                       ΜΕΤΑ