Όταν η ολική κάλυψη των δοντιών είναι απαραίτητη και γνώμονας είναι η απόλυτη αισθητική, οι ολοκεραμικές στεφάνες είναι μονόδρομος. Λόγω της απουσίας του μετάλλου για την κατασκευή τους, απαιτούν  λιγότερο τρόχισμα του δοντιού και εξασφαλίζουν άριστη αισθητική σε κάθε περιοχή του στόματος. Χρησιμοποιούνται όταν  η καταστροφή των δοντιών είναι μεγάλη και δεν μπορούν να αποκατασταθούν με όψεις ή επένθετες εμφράξεις. Επίσης χρησιμοποιούνται και επί εμφυτευμάτων στην πρόσθια περιοχή για αισθητικούς λόγους.