Οι ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες είναι οι κινητές προσθετικές εργασίες που έρχονται να αναπληρώσουν την ολική ή την μερική απώλεια δοντιών όταν είναι αδύνατο να κατασκευασθούν οδοντικά στηριζόμενες γέφυρες.

Επανάσταση στις οδοντοστοιχίες έφερε ο ερχομός των εμφυτευμάτων. Τώρα μπορούμε να στηρίξουμε σε εμφυτεύματα ολόκληρες οδοντοστοιχίες και έτσι να εξαλείψουμε την μικροκινητικότητα τους βελτιώνοντας απόλυτα την μασητική ικανότητα των ασθενών. Επίσης μπορεί να γίνει μετατροπή παλαιών οδοντοστοιχιών σε εμφυτευματικά στηριζόμενες.