Τα κατεστραμμένα δόντια που αποκαθίστανται και οι ρίζες δοντιών μέσα στο στόμα πρέπει να απομακρύνονται καθώς αποτελούν κίνδυνο για τραυματισμό ή για δημιουργία αποστημάτων.

Εξαγωγή έγλειστων και ημιέγλειστων φρονιμητών

Οι έγκλειστοι ή μερικώς έγκλειστοι (ημιέγκλειστοι) φρονιμίτες οι οποίοι δημιουργούν τοπικές φλεγμονές γύρω τους (περιστεφανίτιδες) ή επηρεάζουν την στοματική υγιεινή των γειτονικών δοντιών, οδηγούνται σε απώλεια στήριξης και πρέπει να αφαιρούνται.

Εξαγωγή Δοντιών – Ριζών

Στο ιατρείο μας εκτελούνται όλες οι χειρουργικές ή απλές εξαγωγές υπό τοπική αναισθησία και η διαδικασία είναι ανώδυνη.