Παρόλο που η σύγχρονη οδοντιατρική στοχεύει στη διατήρηση των δοντιών με όλα τα μέσα, αρκετές φορές οι ασθενείς οδηγούνται σε απώλεια δοντιών λόγω τερηδόνας ή περιοδοντίτιδας. Η κλασική αποκατάσταση των ελλειμάτων είναι η κατασκευή οδοντικά στηριζόμενων γεφυρών. Απαιτείται τρόχισμα των δοντιών τα οποία καλύπτονται με προσωρινές θήκες ωσότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Βασικός στόχος είναι η προσθετική εργασία να εναρμονισθεί πλήρως με την όλη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος , την ομιλία και την αισθητική.

Όταν πρόκειται για ένα και μόνο κατεστραμμένο δόντι τότε μιλάμε για μια μεμονωμένη στεφάνη (θήκη) σε αυτό το δόντι χωρίς παρέμβαση στα γειτονικά. Με τη χρήση των σύγχρονων κεραμικών υλικών, οι προσθετικές αποκαταστάσεις μπορούν να είναι “αόρατες” και λειτουργικά άρτιες.