Για περιπτώσεις οπίσθιων δοντιών μέτρια κατεστραμμένων τα επένθετα μας επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε το τμήμα του δοντιού που λείπει αφαιρόντας μόνο τη τεριδονισμένη ουσία και τα παλιά σφραγίσματα. Έτσι διατηρούμε περισσότερο υγιές δόντι και αποφεύγουμε τη σκόπιμη απονεύρωση και θήκη. Η διαδικασία απαιτεί λήψη αποτυπώματος και εργαστηριακή κατασκευή του επενθέτου από ρητίνη ή πορσελάνη.