Η ενδοδοντία είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των βλαβών του εσωτερικού του δοντιού. Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) στοχεύει στην απομάκρυνση του προβληματικού πολφικού ιστού, τον καθαρισμό της ρίζας του δοντιού και την ερμητική έμφραξη αυτής. Με αυτό τον τρόπο το δόντι διατηρείται μέσα στο στόμα και δεν γίνεται εξαγωγή αυτού. Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια (απονευρωμένα) λόγω συνήθως μεγάλης καταστροφής, απαιτούν την προσθήκη κάποιου άξονα και την προστασία τους με μια θήκη καθώς είναι πιο ευάλωτα σε κατάγματα.

Η ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί πάντα τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη και μπορεί να ολοκληρωθεί- ανάλογα με την περίπτωση- και σε μία επίσκεψη.