Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αναπλήρωσης των χαμένων δοντιών είναι τα εμφυτεύματα. Είτε πρόκειται για ένα δόντι που λείπει είτε για όλα τα δόντια, με τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργικότητα και την αισθητική του στόματος. Πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν απαιτείται το τρόχισμα παρακείμενων δοντιών όπως απαιτείται στην κατασκευή γέφυρας και ότι μπορούμε να έχουμε ακίνητα δόντια γλυτώνοντας από τις κλασσικές κινητές οδοντοστοιχίες σε περίπτωση ολικής απώλειας των δοντιών. Η τοποθέτηση απαιτεί τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη. Τα σύγχρονα εμφυτεύματα είναι πλήρως βιοσυμβατά και η ενσωμάτωση τους στο οστό είναι απόλυτη και πιο γρήγορη σε σχέση με το παρελθόν.